Vrijdagochtend is een speciale ochtend voor de peuters:

Peuters die nog niet naar de peuteropvang gaan of naar een andere school gaan en wel in Terwispel wonen, kunnen zich opgeven bij Juf Grytsje of via de mail : doarpsfeestterwispel@gmail.com

De Peuterochtend wordt gesponsord door: Autobedrijf Jaap de Vries

Sport- & spel middag

Sport- en spelmiddag georganiseerd door leerlingen van de BHS. Ieder kind die op de basisschool zit en in Terwispel woont kan aan deze spellen meedoen. Mocht je niet op het ‘t Ambyld zitten en ga je wel naar een basisschool en wil je meedoen geef je op bij ’t Ambyld.

Na afloop is er Mini-disco!
Let op: de consumptiebonnen die de kinderen hebben ontvangen van ’t Ambyld mogen alleen op vrijdag worden gebruikt!

Vrijdagavond 21 september
Tijd:20:00-01:00 uur
Locatie: Feesttent
Vrijdagavond hebben we uiteraard weer de alom bekende playbackshow. Geheel passend bij het motto van 2018: Terwispel Rocks!. De optredens worden door de buurten beoordeeld. De 2 juryleden ,van iedere deelnemende buurt, beoordelen de optredens op de volgende punten:

  • Algemene indruk en uitstraling
  • Zang(Playback)
  • Kleding

 

Iedere buurt moet gebruik maken van het op donderdagavond overhandigde jureringsformulier. Als de eigen buurt optreedt, onthoudt men zich van een stem. De hoogste score is 12 punten en de laagste is 1 punt. Het is niet toegestaan om 2 buurten op gelijke hoogte te laten eindigen. Na de show moeten de formulieren bij Annigje Visser in de tent worden ingeleverd en wordt de winnaar bekend gemaakt. Bij een gelijke eindstand wordt beslist door loting met een dobbelsteen.

Na afloop: Subtune Discoshows